ALMINNELIG PRAKSIS

Bodø Advokathus dekker alle type rettslige problemstillinger. Vi bistår både private og…

Les mer   

STRAFFERETT

Strafferett er den delen av rettsvitenskapen som omhandler samfunnets straff for lovbrudd…

Les mer   

BARNEVERN

Barnevern i Norge utføres av en offentlig tjeneste hvis primæroppgave er å sikre barns…

Les mer   

AVTALERETT

Norsk avtalerett er de regler som utgjør avtaleretten i norsk rett. Norsk avtalerett er bygget på…

Les mer   

FAMILIERETT

Familieretten omhandler reglene om inngåelse (ektevigsel) og oppløsning, separasjon…

Les mer   

SAMLIVSBRUDD

Mange flytter fra hverandre uten å avtale hvordan felles utgifter skal fordeles…

Les mer   

ARVERETT

Norsk arverett viser til rettslig regulering av arv i Norge. Arverettslige spørsmål i Norge…

Les mer   

ARBEIDSRETT

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til fremgangsmåten ved oppsigelse…

Les mer   

PERSONSKADE

Voldsoffererstatning er en statlig erstatning til voldsofre. Ordningen med voldsoffererstatning…

Les mer   

ERSTATNINGSRETT

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller…

Les mer   

TRYGDESAKER

Klage og anke i trygdesaker. Revidert av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Stab for…

Les mer   

FORVALTNINGSRETT

Forvaltningsrett, rettsreglene om den offentlige forvaltning, dvs. den virksomhet som utøves…

Les mer   

SELSKAPSRETT

Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue…

Les mer   

KONKURS

Innføring i konkurs burde leses før denne innføringen. Den forklarer viktige begreper, saksgang…

Les mer   

EIENDOMSRETT

Fast eiendom er i juridisk sammenheng grunn, samt eventuell bebyggelse som finnes på denne…

Les mer   

EIENDOMSOPPGJØR

Eiendomsmegling og oppgjør ved dette er å opptre som mellommann ved visse eiendomstransaksjoner…

Les mer