LOVDATA

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. …

Les mer   

STORTINGET

Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling.
De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover …

Les mer   

NORGES DOMSTOLER

På disse sidene finnes informasjon om de alminnelige domstolene, jordskiftedomstolene, særdomstoler og …

Les mer   

NORGES HØYESTERETT

Sammen med Storting og Regjering utgjør Høyesterett landets øverste statsorganer. …

Les mer   

NORGE.NO

Norge.no er no ein vegvisar til digitale tenester (sjølvbeteningsløysingar) frå statlege verksemder …

Les mer   

FYLKESMANNEN.NO

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra…

Les mer   

SKATTEETATEN

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet…

Les mer   

NAV

NAV – består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene.

Les mer   

BRØNNØYSUNDREGISTRENE

Brønnøysundregistra er ein etat under Nærings- og fiskeri- departementet (NFD), men vi driv også register og tenester…

Les mer   

TINGLYSINGEN

Du kan tinglyse dokumenter i grunnboken for fast eiendom eller borettslagsandeler ved å sende dem inn til Kartverket…

Les mer   

ALTINN

Altinn er en portal for elektronisk dialog mellom næringsdrivende og det offentlige. Gjelder også for deg som vil starte og drive bedrift.

Les mer   

KONKURSRÅDET

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering …

Les mer   

ADVOKATFORENINGEN

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.
Vårt mål er…

Les mer   

JURISTFORBUNDET

Juristforbundets medlemmer garanterer for rettssikkerheten.
Derfor arbeider Juristforbundet for at alle enkeltpersoner …

Les mer   

JUS – JURISTENES UTDANNINGSSENTER

Juristenes Utdanningssenter (JUS) ble opprettet 1. januar 1992 og er en selveiende ideell forening…

Les mer   

ADVOKATEN HJELPER DEG

Her kan du enkelt søke etter riktig advokat
for den type sak du har. …

Les mer