Vi dekker alle type rettslige problemstillinger

Alminnelig praksis

Bodø Advokathus dekker alle type rettslige problemstillinger. Vi bistår både private og…

Les mer…

Strafferett

Strafferett er den delen av rettsvitenskapen som omhandler samfunnets straff for lovbrudd…

Les mer…

Barnevern

Barnevern i Norge utføres av en offentlig tjeneste hvis primæroppgave er å sikre barns…

Les mer…

Avtalerett

Norsk avtalerett er de regler som utgjør avtaleretten i norsk rett. Norsk avtalerett er bygget på…

Les mer…

Familierett

Familieretten omhandler reglene om inngåelse (ektevigsel) og oppløsning, separasjon…

Les mer…

Samlivsbrudd

Mange flytter fra hverandre uten å avtale hvordan felles utgifter skal fordeles…

Les mer…

Arverett

Norsk arverett viser til rettslig regulering av arv i Norge. Arverettslige spørsmål i Norge…

Les mer…

Arbeidsrett

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til fremgangsmåten ved oppsigelse…

Les mer…

Personskade

Voldsoffererstatning er en statlig erstatning til voldsofre. Ordningen med voldsoffererstatning…

Les mer…

Erstatningsrett

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller…

Les mer…

Trygdesaker

Klage og anke i trygdesaker. Revidert av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Stab for…

Les mer…

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett, rettsreglene om den offentlige forvaltning, dvs. den virksomhet som utøves…

Les mer…

Selskapsrett

Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue…

Les mer…

Konkurs

Innføring i konkurs burde leses før denne innføringen. Den forklarer viktige begreper, saksgang…

Les mer…

Eiendomsrett

Fast eiendom er i juridisk sammenheng grunn, samt eventuell bebyggelse som finnes på denne…

Les mer…

Eiendomsoppgjør

Eiendomsmegling og oppgjør ved dette er å opptre som mellommann ved visse eiendomstransaksjoner…

Les mer…

bodø advokathus

Vi yter bistand av høy kvalitet innenfor de fleste rettsområder