Advokatkontoret har samlet sett en bred og allsidig erfaring

som gjør oss i stand til å yte bistand av høy kvalitet

innenfor de fleste rettsområder.

Bodø Advokathus

Bodø Advokathus ble etablert i desember 2013 ved sammenslåing av to advokatfellesskap.
Bodø Advokathus består i dag av advokatene Jan Kristian Kløkstad, Trond Ivan Blomsø, Espen Qvigstad, Jørgen Sætrum, Mina Luhr og advokatfullmektig Emilie Rasch Holt.
Vi bistår både private og offentlige klienter innen de fleste rettsområder. Advokatkontoret har samlet sett en bred og allsidig erfaring som gjør oss i stand til å yte bistand av høy kvalitet innenfor de fleste rettsområder.

Bodø Advokathus dekker alle type rettslige problemstillinger.

bodø advokathus

Vi dekker alle type rettslige problemstillinger