Her finner du nyttige linker og informasjon

Lovdata

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. …

Les mer…

Stortinget

Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling.
De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover …

Les mer…

Norges Domstoler

På disse sidene finnes informasjon om de alminnelige domstolene, jordskiftedomstolene, særdomstoler og …

Les mer…

Norges Høyesterett

Sammen med Storting og Regjering utgjør Høyesterett landets øverste statsorganer. …

Les mer…

Norge.no

Norge.no er no ein vegvisar til digitale tenester (sjølvbeteningsløysingar) frå statlege verksemder …

Les mer…

Fylkesmannen.no

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra…

Les mer…

Skatteetaten

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. …

Les mer…

NAV

NAV – består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene.

Les mer…

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistra er ein etat under Nærings- og fiskeri- departementet (NFD), men vi driv også register og tenester…

Les mer…

Tinglysingen

Du kan tinglyse dokumenter i grunnboken for fast eiendom eller borettslagsandeler ved å sende dem inn til Kartverket…

Les mer…

Altinn

Altinn er en portal for elektronisk dialog mellom næringsdrivende og det offentlige. Gjelder også for deg som vil starte og drive bedrift.

Les mer…

Konkursrådet

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering …

Les mer…

Advokatforeningen

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.
Vårt mål er …

Les mer…

Juristforbundet

Juristforbundets medlemmer garanterer for rettssikkerheten.
Derfor arbeider Juristforbundet for at alle enkeltpersoner …

Les mer…

JUS – Juristenes Utdanningssenter

Juristenes Utdanningssenter (JUS) ble opprettet 1. januar 1992 og er en selveiende ideell forening …

Les mer…

Advokaten hjelper deg

Her kan du enkelt søke etter riktig advokat
for den type sak du har. …

Les mer…

bodø advokathus

Har du noen spørsmål, trenger mer informasjon eller veiledning?