Medarbeidere

Advokat Jan Kristian Kløgstad

Advokat

Jan Kristian Kløkstad

(Daglig Leder)
Mobil: +47 41 22 24 32
E-post: jkk@bodoadvokathus.no

Advokat Trond Ivan Blomsø

Advokat

Trond Ivan Blomsø

Mobil: +47 97 50 77 78
E-post: tib@bodoadvokathus.no

Advokat Jo Steinsvik

Advokat

Jo Steinsvik

Mobil: +47 91 57 46 95
E-post: js@bodoadvokathus.no

Advokat Espen Qvigstad

Advokat

Espen Qvigstad

Mobil: +47 93 40 58 32
E-post: espen@bodoadvokathus.no

Advokat Jørgen Sætrum

Advokat

Jørgen Sætrum

Mobil: +47 97 58 36 16
E-post: jorgen.satrum@bodoadvokathus.no

Advokatfullmektig Mina Luhr

Advokatfullmektig

Mina Luhr

Mobil: +47 970 66 491
E-post: ml@bodoadvokathus.no

Advokat sekretær Trude Soløy

Advokatsekretær

Trude Soløy

Mobil: +47 75 58 20 00
E-post: post@bodoadvokathus.no

Advokat sekretær Unni Løberg

Advokatsekretær

Unni Løberg

Mobil: +47 75 58 20 00
E-post: post@bodoadvokathus.no

bodø advokathus

Vi dekker alle type rettslige problemstillinger